Skip til hoved indholdet
  Hjem Om os Undervisningen

Undervisningen

På Glamsbjergskolen forsøger vi at variere børnenes skoledag og arbejder med mange fleksible læringsrum dvs. at undervisningen indimellem foregår andre steder end i klasseværelset.

Vi har blandt andet mange ture ud af huset.

For eksempel kan det være en tur ned til søen for at fiske ting der, en tur til hørvævsmuseet i Håndværk og Design, ture til Økolariet, Faaborg Museum, Odense Zoo, H.C. Andersens Hus, Afgrunden ved Vissenbjerg eller Baagø.

Børnene oplever besøg af forfattere, musikskolen, teatre og forsvaret. 

 • I 0. og 1. klasse har de en tur til Åhytten.
 • I 2. klasse har klassen en overnatning på skolen.
 • I 4. klasse er klassen på lejrtur i 3 dage. Det kan være til Als, Kerteminde, Silkeborg, eller hvad vi nu finder på.
 • I 6. klasse er klassen på Bornholm i en uge.
 • I 7. klasse er klassen på Bågø med 1 overnatning
 • I 8. klasse er klassen på udveksling med vores tyske venskabsby Amt Oeversee, hvor de har 2 overnatninger.

Bånd er en lektion på en halv time midt på dagen med fokus på bevægelse, social udvikling, lektier og ekstra faglig indsats

Timen bruges på:
 • Ekstra bevægelse for børnene - et afbræk, hvor alle sikres motion.
 • Lektiehjælp - har børnene fået lektier for, vil lærerne koordinere, at der afsættes tid til, at de kan få hjælp til at få dem lavet i båndtimen. Derfor oplever vi tit, at børnene når deres lektier i skoletiden.
 • Ultranyt - opdatering på nyheder i verdenen i børnehøjde. Her får lærer og elever drøftet evt. spørgsmål, så barnet ikke går alene med sine tanker og bekymringer over nyheder, som de alligevel ville overhøre eller stifte bekendtskab med.
 • Social udvikling og samvær - her hygger klassen og styrker sammenholdet og relationerne til hinanden.
 • Ekstra tid til fag, hvor det kan være vanskeligt at nå pensum. f.eks. i 9. klasse hvor eleverne kun har 1 lektion geografi, men hvor med båndet får en halv time ekstra ugentligt. Det er også i madkundskab, hvor den ekstra halve time gør flere ting muligt.

Vi arbejder på, at blive en skole, hvor vores læringsmiljøer er så mangfoldige, så vi kan rumme alle elever i klasserne.

Vi prioriterer, at eleverne modtager undervisning i deres nærmiljø for at skabe et godt grundlag for læring, trivsel og udvikling i såvel skole som fritid. Som udgangspunkt skal eleverne være en del af almenundervisningen, så længe de udvikler sig fagligt, socialt og personligt i læringsmiljøerne.

Mangfoldige læringsmiljøer sætter fokus både på den enkelte elevs og fællesskabets potentialer for udvikling af læring, dannelse og trivsel. Det er derfor vigtigt, at vi har de rette forudsætninger til at skabe inkluderende læringsmiljøer, der tilgodeser den enkelte elevs behov og giver den fornødne støtte til eleven.

På Glamsbjergskolen har vi ekstra lærer tilknyttet i enkelte timer i enkelte klasser, hvor vi kan hjælpe eleverne til de ting, som de synes er vanskelige.

Assens Kommune har valgt at indgå et samarbejde med MOT- Danmark, hvilket betyder, at Glamsbjergskolen nu er en ”MOT-skole”.

MOT, som er norsk og betyder MOD, er en holdningsskabende organisation, som på baggrund af initiativ fra OL-skøjteløberne Atle Vårvik og Johann Olav Koss, blev grundlagt i Norge i 1997, og er nu udbredt til en lang række lande verden over.

MOT-programmet henvender sig til de unge fra 7.-9. klasse. Baggrunden for at indføre MOT på skolerne, var ønsket om øget trivsel og tryghed hos skolernes ældste elever – en aldersgruppe, der er præget af mange tanker om sig selv, det sociale liv og livet generelt.

MOT arbejder med de unge med mål om at bidrage til robuste og trygge ungdomsmiljøer, hvor de tre grundprincipper i programmet er;

 • Mod til at sige nej
 • Mod til at vise omsorg
 • Mod til at leve

I løbet af 7.-9. klasse guides eleverne gennem i alt 12 moduler, der er udarbejdet af MOT under ledelse af MOT-coaches, som er lærere eller pædagoger, som har gennemført et tre-dages kursus, og på den baggrund certificeres. På Glamsbjergskolen er der pt. tilknyttet 3 MOT coaches. Christina Skov, Brian Klausen og Fie Laurvig.

MOT er baseret på øvelser, gode fortællinger, dialog og rollespil for at gøre de unge bevidste om værdien i at træffe egne valg, tage vare på hinanden og vise mod. Der arbejdes bl.a. med temaer som vis MOD, at føle sig værdifuld, drømme, forbilleder, tryghed, værdighed og fremtiden, hvor det sidste tema læner sig op ad deres forestående exit fra folkeskolen med fokus på ønsker for deres fremtid, hvor programmet er sikret en progression ift. de temaer der tages op på hver årgang. Et besøg har en god variation mellem det at tale om temaerne, og herefter “åbne dem for eleverne”, ved at lave aktiviteter, der fanger eleverne i de følelser og udfordringer, som temaerne ofte er i berøringsflade med, når det kommer til de unge.

Sideløbende med møderne udvælges der fra 8. årgang to-tre elever, der “uddannes” til at være “Ung MOTivator”, som skal være forbilleder for de kommende 7. klasser og være med til at holde gejsten oppe omkring MOT. De spiller en stor rolle ift. MOT’s filosofi, der knytter sig til “ung-til-ung-formidling”.

Derudover har MOT tilknyttet en række kendte personer, f.eks. sportsudøvere, der er ambassadører for MOT. Disse ambassadører deltager i forskellige arrangementer, som eleverne på 7.-9. årgang evt. kan bliver inviteret til. Sidste år blev skolens elever inviteret til fodboldkamp på OB stadion.

I MOT forekommer der flere arrangementer og mærkedage, som skolerne selv varetager. Eksempelvis “Mod-til-at glæde” dagen, hvor 8. klasserne går sammen om, at glæde andre i nærmiljøet. Det kunne være at pakke indkøb for kunder i Rema, komme med kage og tid til en snak på plejehjemmet, eller at lege med børnene i indskolingen.

Interesserede kan læse mere om på MOT-Danmark og MOT-programmet på motdanmark.dk og mot koncept

 

Dette skoleårs MOTivatorer

I ReMida bliver tilsyneladende ubrugelige ting omformet til smukke, kreative, fantasifulde og kunstneriske værker og brugsting.

 

Når overskudsmaterialer er guld!
ReMida er opkaldt efter den græske Kong Midas. Alt, han rørte ved, blev til guld. Det er ikke altid en god ting; på billedet kan du se, at Kong Midas kom til at røre ved sin datter, der blev til guld.

Kreativitet og entreprenørskab
Med ReMida vil vi give vores elever mulighed for at udvikle deres kreative sider, være innovative, tænke og handle miljøbevidst. I ReMida kan eleverne træne deres evner som opfindere og udvikle entreprenørskab. Materialerne er utraditionelle og inspirerer eleverne til at være undersøgende og eksperimenterende. Herved danner eleverne grundlag for ny læring og læreprocesser samt en ny bevidsthed, der bryder med traditionelle tænke- og handlemåder.
Arbejdsformen styrker evnen og lysten til at samarbejde og højner elevernes sociale bevidsthed.

Miljøbevidsthed og ansvar
Ved at indsamle overskudsmaterialer er ReMida også med til at fremme idéen om, at overskudsmaterialer skal betragtes som en værdifuld ressource. Overskudsmaterialerne får et nyt liv, ny betydning. Vi håber, at vi hen ad vejen kan få et samarbejde med lokale virksomheder, som har overskudsmaterialer, som vi må få. Allerede nu har vi kontakt til Glamsbjerg Handelstandsforening. ReMida er udtryk for en kultur og en dialog, hvor omdrejningspunktet er hverdagsting og kommunikation mellem mennesker. Med fokus på det ansvar, vi alle har for at passe på jordens ressourcer.

ReMida i hele verden
Ideen er udviklet i byen Reggio Emilia i Italien. Reggio Emilia er blandt andet berømt for sit arbejde med den verdenskendte pædagogiske filosofi, hvis menneske- og læringssyn tager udgangspunkt i Loris Malaguzzis digt: Børn har hundrede sprog men fratages de 99. I Danmark er der på nuværende tidspunkt centre i byerne Randers, Jelling, Hirtshals og Odense. Skolen er medlem af ReMida Odense.

Mødet med Remida

Uddrag fra Nyhedsbrevet Refleksioner

Uddrag fra Nyhedsbrevet Refleksioner 2023

IT kompetencer er noget, som vi vægter højt

Som folkeskoleelev i Assens Kommune kan man gratis hente den fulde 365 Officepakke til sin hjemmecomputer. Man skal blot bruge sit Uni-Login til at logge på, så er en download mulig.

På Glamsbjergskolen får alle elever i 3. klasse en ny PC, som følger dem på skolen, indtil de kommer i 7. klasse.

Når de så starter i 7. klasse, overgår de til konceptet "bring your own device". Her opfordrer vi til og gør det muligt, at elever selv kan tage deres egen bærbare PC med og bruge i undervisningen.

Har eleven eller familien ikke en bærbar PC, som eleven kan medbringe, så kan der laves en aftale med skolen om at låne en skolecomputer.

I skoleåret 23/24 har vi et samarbejde med musikskolen, hvor musiklærere kommer på skolen og deltager i musikundervisningen sammen med vores egne musiklærere.

I år kører de et instrumental musikforløb med vores 4. klasser, hvor de øver på tværfløjte, cello og ukulele.

Vi har også musik i børnehøjde for 1. og 2. klasse, der har til formål at give alle børn adgang til at få opøvet de musikalske færdigheder og understøtter læringsmålene for folkeskolens musikundervisning. Kvaliteten inden for musikfaget styrkes, idet kompagnon-samarbejdet mellem skolens musiklærer og musikskolelæreren også giver lærerne stort fagligt udbytte og inspiration.

Glamsbjergskolen
Kaj Nielsensvej 10
5620 Glamsbjerg

Telefon: 64747850

Nyttige links