Skip til hoved indholdet
  Hjem Værdier og principper Sundhedspolitik

Sundhedspolitik

Folkeskolen har bl.a. til formål at fremme elevernes alsidige udvikling. Dette skal ske i et samarbejde mellem elever, forældre og skole.

På Glamsbjergskolen omfatter en god alsidig udvikling også elevernes sundhed (og trivsel).

Vi anlægger et bredt perspektiv på sundhed. Vi ønsker derfor at bidrage til at fremme både elevernes fysiske, mentale og sociale sundhed. Elevernes sundhed har stor betydning for deres daglige trivsel i og udenfor skoletiden, og er i det hele taget en vigtig forudsætning for et godt liv. 

En række forhold har betydning for elevernes sundhed i bred forstand. På Glamsbjergskolen søger vi at fremme elevernes sundhed ved at fokusere på fire vigtige områder:

 • Madkulturen, 

 • Bevægelse og idræt,

 • De fysiske omgivelser, 

 • Det sociale miljø.

Sund mad der giver energi til skoledagen, og som bidrager til barnets sundhed er en vigtig del af hverdagen på Glamsbjergskolen. 

Skolen forventer at:

 • Eleverne får morgenmad og medbringer en madpakke (eller penge til at handle i kantinen) hver dag, så de er klar til at deltage aktivt i undervisning og samvær.
 • Eleverne følger de konkrete retningslinjer for indtag af mad- og drikkevarer, der fastlægges af skolens ledelse.

 Skolen prioriterer at:

 • Der serveres lødig morgenmad (for de elever der møder tidligt) i SFO´en
 • Skabe en god kultur omkring måltiderne, hvor der er god tid til at spise i fællesskab med andre børn og voksne.
 • Eleverne undervises i at lave lødig mad af gode råvarer.

Idræt, motion og bevægelse er en væsentlig kilde til elevernes glæde, samvær, sundhed og trivsel, og skal være en central del af hverdagen på Glamsbjergskolen.

 Skolen forventer at:

 • Eleverne deltager aktivt, omklædt og engageret i undervisning og samvær omkring idræt og bevægelse. Herunder også at eleverne bader efter idrætsundervisningen.

 Skolen prioriterer at:

 • Alle elever bevæger sig mindst 45 minutter om dagen.
 • Idræts-, lege- og bevægelsesaktiviteter tilrettelægges alsidigt og motiverende, så alle kan deltage – både i skoletiden og i SFO´en.

Eleverne tilbringer en stor del af deres hverdagsliv på Glamsbjergskolen, og det er derfor vigtigt at skolens omgivelser bidrager til børnenes sundhed og trivsel. 

Skolen forventer at:

 • Eleverne bidrager aktivt til ro og orden på skolen. 

Skolen prioriterer at:

 • Klasseværelser, gange, centralrum og udearealer er i god stand, og danner en god ramme om elevernes trivsel og sundhed. Herunder at forhold med betydning for luftkvalitet, lys og akustik er i orden.
 • Der skabes gode rum og rammer for varieret udendørs leg og bevægelse for alle elever.
 • De fysiske omgivelser medtages i skolens budgetlægning.

Et trygt, anerkendende og respektfuldt socialt miljø er væsentligt for elevernes sundhed og trivsel, og skal præge hverdagen på Glamsbjergskolen.

 Skolen forventer at:

 • Eleverne omgås hinanden og lærerne på en god, anerkendende og respektfuld måde.
 • Elever (og/eller forældre) gør skolen opmærksom på egen eller andres mistrivsel.

 Skolen prioriterer at:

 • Undervisning og samvær på skolen er præget tryghed, anerkendelse og respekt.Herunder at lærerne tager ansvar for at skabe et godt socialt miljø.
 • Alle elever gives lige muligheder for at deltage i og bidrage til skolens fællesskab. Herunder at ingen elever oplever at blive holdt underfor (se i øvrigt skolens mobbepolitik).
 • Der udarbejdes planer for hvordan der arbejdes med elevernes trivsel. Bl.a. gør skolen følgende:
  • Der arbejdes med trivselsskemaer i alle klasser flere gange årligt.
  • Der er afsat ressourcer til såvel AKT-lærer, inklusionslærere og elevcoach.
  • Vi planlægger forebyggende inklusionsindsatser i nystartede klasser.
  • Skolen har en nedskrevet mobbepolitik, der efterleves

Glamsbjergskolen
Kaj Nielsensvej 10
5620 Glamsbjerg

Telefon: 64747850

Nyttige links