Skip til hoved indholdet
    Hjem Værdier og principper Principper for skole-hjem-samarbejdet

Principper for skole-hjem-samarbejdet

Det er en fælles opgave at give alle elever den bedst mulige skolegang. Det har skolebestyrelsen vedtaget følgende principper for.

Formål: 

Principperne for skole-hjem-samarbejdet skal sikre de bedst mulige betingelser for børnenes læring og trivsel på Glamsbjergskolen ved at tydeliggøre

1) ansvarsfordelingen i samarbejdet, 

2) indholdet af samarbejdet.

Mål: 

Målet er, at skolen og hjemmet samarbejder konstruktivt om at skabe de bedste betingelser for børnenes daglige trivsel og læring.

Det er skolens ansvar at:

  • sikre relevant, velplanlagt og fagligt engageret undervisning, der henvender sig til alle skolens børn
  • skabe trygge rammer for alle børns læring og trivsel gennem hele skoledagen
  • holde forældre orienteret om barnets og klassens trivsel og læring – bl.a. via forældremøder, skole-hjem-samtaler og meddelelser til hjemmet

Det er forældrenes ansvar at:

  • barnet møder veludhvilet og velforberedt i skole, og indgår aktivt og respektfuldt i undervisningen, samt i mødet med andre elever og ansatte på skolen
  • udvise forståelse og respekt for skolens samlede virke
  • tage aktiv del i kommunikationen mellem skole og hjem, herunder at læse meddelelser fra skolen, samt at deltage i skole-hjem-samtaler og forældremøder


Lovgrundlag:

Det fremgår af folkeskolelovens §44 stk. 2, at det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte et princip for samarbejde mellem skole og hjem og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet.

Glamsbjergskolen
Kaj Nielsensvej 10
5620 Glamsbjerg

Telefon: 64747850

Nyttige links