Værdier og principper

Principper for skole-hjem-samarbejdet

Principper for skole-hjem-samarbejde - vedtaget af skolebestyrelsen 19. november 2019

Formål: Principperne for skole-hjem-samarbejdet skal sikre de bedst mulige betingelser for børnenes læring og trivsel på Glamsbjergskolen ved at tydeliggøre 1) ansvarsfordelingen i samarbejdet, og 2) indholdet af samarbejdet.

Mål: Målet er at skolen og hjemmet samarbejder konstruktivt om at skabe de bedste betingelser for børnenes daglige trivsel og læring.

 

Det er skolens ansvar at:

  • sikre relevant, velplanlagt og fagligt engageret undervisning, der henvender sig til alle skolens børn
  • skabe trygge rammer for alle børns læring og trivsel gennem hele skoledagen
  • holde forældre orienteret om barnets og klassens trivsel og læring – bl.a. via forældremøder, skole-hjem-samtaler og meddelelser til hjemmet

Det er forældrenes ansvar at:

  • barnet møder veludhvilet og velforberedt i skole, og indgår aktivt og respektfuldt i undervisningen, samt i mødet med andre elever og ansatte på skolen
  • udvise forståelse og respekt for skolens samlede virke
  • tage aktiv del i kommunikationen mellem skole og hjem, herunder at læse meddelelser fra skolen, samt at deltage i skole-hjem-samtaler og forældremøder

Det fremgår af folkeskolelovens §44 stk. 2, at der skolebestyrelsens opgave at fastsætte et princip for samarbejde mellem skole og hjem og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet.