Værdier og principper

Principper for skole-hjem-samarbejdet

Vedtaget af skolebestyrelsen 19. november 2019

Formål: Principperne for skole-hjem-samarbejdet skal sikre de bedst mulige betingelser for børnenes læring og trivsel på Glamsbjergskolen ved at tydeliggøre 1) ansvarsfordelingen i samarbejdet, og 2) indholdet af samarbejdet.

Mål: Målet er at skolen og hjemmet samarbejder konstruktivt om at skabe de bedste betingelser for børnenes daglige trivsel og læring.

 

Det er skolens ansvar at:

  • sikre relevant, velplanlagt og fagligt engageret undervisning, der henvender sig til alle skolens børn
  • skabe trygge rammer for alle børns læring og trivsel gennem hele skoledagen
  • holde forældre orienteret om barnets og klassens trivsel og læring – bl.a. via forældremøder, skole-hjem-samtaler og meddelelser til hjemmet

Det er forældrenes ansvar at:

  • barnet møder veludhvilet og velforberedt i skole, og indgår aktivt og respektfuldt i undervisningen, samt i mødet med andre elever og ansatte på skolen
  • udvise forståelse og respekt for skolens samlede virke
  • tage aktiv del i kommunikationen mellem skole og hjem, herunder at læse meddelelser fra skolen, samt at deltage i skole-hjem-samtaler og forældremøder

Lovgrundlag

Det fremgår af folkeskoleloven §44, stk. 2, at det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte et princip om samarbejde mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet.