Skip til hoved indholdet
    Hjem Værdier og principper Principper for skole-hjem-samarbejdet

Principper for skole-hjem-samarbejdet

Det er en fælles opgave at give alle elever den bedst mulige skolegang. Det har skolebestyrelsen den 19. november 2019 vedtaget følgende principper for.

Formål: 

Principperne for skole-hjem-samarbejdet skal sikre de bedst mulige betingelser for børnenes læring og trivsel på Glamsbjergskolen ved at tydeliggøre

1) ansvarsfordelingen i samarbejdet, 

2) indholdet af samarbejdet.

Mål: 

Målet er, at skolen og hjemmet samarbejder konstruktivt om at skabe de bedste betingelser for børnenes daglige trivsel og læring.

Det er skolens ansvar at:

  • sikre relevant, velplanlagt og fagligt engageret undervisning, der henvender sig til alle skolens børn
  • skabe trygge rammer for alle børns læring og trivsel gennem hele skoledagen
  • holde forældre orienteret om barnets og klassens trivsel og læring – bl.a. via forældremøder, skole-hjem-samtaler og meddelelser til hjemmet

Det er forældrenes ansvar at:

  • barnet møder veludhvilet og velforberedt i skole, og indgår aktivt og respektfuldt i undervisningen, samt i mødet med andre elever og ansatte på skolen
  • udvise forståelse og respekt for skolens samlede virke
  • tage aktiv del i kommunikationen mellem skole og hjem, herunder at læse meddelelser fra skolen, samt at deltage i skole-hjem-samtaler og forældremøder

Det fremgår af folkeskolelovens §44 stk. 2, at det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte et princip for samarbejde mellem skole og hjem og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet.

Glamsbjergskolen
Kaj Nielsensvej 10
5620 Glamsbjerg

Telefon: 64747850

Nyttige links