Skip til hoved indholdet
  Hjem Værdier og principper Principper for lejrture

Principper for lejrture

Vi har lejrture på flere af vores klassetrin, skolebestyrelsen har derfor den 28. marts 2023 vedtaget principper for dem

Formål: 

Lejrskoler skal understøtte det faglige læringsmål, der er fastlagt i Glamsbjergskolens lærerplaner og give eleverne mulighed for at anvende og afprøve deres viden og færdigheder i praksis. Lejrskoler skal styrke det sociale fællesskab. Lejrskole er en del af den samlede undervisning, og der er derfor mødepligt.

Mål: 

Lejrskoler skal bidrage til elevernes personlige og sociale udvikling, ved at give dem mulighed for at træne ansvar, samarbejde, kommunikation og selvstændighed. Lejrskolen integreres i undervisningen, og eleverne kan forberede og efterbehandle turen i undervisningstiden.

Skolen tilstræber at,

 • tilrettelægge et passende program, som relaterer til et eller flere fag i skolen, således at elevernes faglige udvikling styrkes
 • orientere forældrene i god tid enten på Aula eller på et forældremøde
 • tilrettelægge programmet således, at alle elever har mulighed for at deltage også elever med særlige behov
 • det er de relevante lærere, der deltager i lejrskolen
 • alle elever har økonomisk mulighed for at deltage i lejrskolen
 • benytte fri rejse med kollektiv transport
 • arrangere lejrskole i følgende omfang:
  • 2. årgang 1 overnatning på skolen
  • 4. årgang 2 overnatninger
  • 6. årgang 4 overnatninger (Bornholm)
  • 7. årgang 1 overnatning (Bågø)
  • 8. årgang 2 overnatninger som udveksling (Amt Oeversee)

Hvis en elev og dennes forældre af særlige grunde ikke ønsker, at eleven deltager, tilrettelægger skolen anden undervisning for eleven, jfr. vejledningen om lejrskoler.

Det er forældrenes ansvar at:

 1. orientere sig om den planlagte lejrskolen enten på Aula eller til et forældremøde
 2. betale udgiften til kost som pt er 86 kr. pr. dag

Det fremgår af folkeskoleloven §50 stk. 7.: "Ud over betaling for forplejningen vil der ikke påhvile forældrene nogen pligt til at bidrage økonomisk i forbindelse med lejrskole."  

Glamsbjergskolen
Kaj Nielsensvej 10
5620 Glamsbjerg

Telefon: 64747850

Nyttige links