Skip til hoved indholdet
  Hjem Værdier og principper Princip for brug af mobiltelefoner/ telefonure og andre digitale devices

Princip for brug af mobiltelefoner/ telefonure og andre digitale devices

Vi har valgt at kalde vores mobilpolitik for ”Fri fra mobilen”. Det skyldes, at vi ikke ønsker at lave en skole fyldt med forbud.

Formål

På Glamsbjergskolen ønsker vi at tilbyde en varieret skoledag uden digitale forstyrrelser. 
Vi ønsker, at eleverne har deres fulde opmærksomhed på undervisningen i undervisningstiden og på 
sociale aktiviteter i frikvartererne. Det er vigtigt, at vi er sammen, når vi er sammen, og derfor er 
Glamsbjergskolen mobilfri.

Retningslinjer for 0. – 3. klasse

 • Medbringes mobil eller telefonur/smartwatch, skal den blive i tasken hele dagen – slukket.
 • I overgangen fra skole og til SFO må eleverne gerne bruge deres mobil, hvis de skal lave en legeaftale.

Retningslinjer for 4. - 9. årgang

 • Mobilen afleveres ved skolestart og opbevares i et aflåst skab. Mobilen udleveres igen ved dagens afslutning.
 • Medbringes telefonure/smartwatches må disse ikke bruges til nogen form for kommunikation 
  i skoletiden og skal være på lydløs. 

Undtagelser

 • Hvis devicet har en funktion i forhold til udvalgte faglige og sociale aktiviteter, kan medarbejderne vælge at tage dem i brug.
 • Ordblinde elever kan efter aftale med en medarbejder bruge deres mobil som redskab. Det 
  samme kan elever, som har dansk som andet sprog.
 • Elever, der har diabetes, har brug for mobilen som måle og registreringsredskab.
 • Er der elever, der er sårbare i længere perioder og har behov for at bruge deres mobil, laves
  der en specifik aftale med ledelsen.

Hvis retningslinjerne ikke overholdes

 • Første gang retningslinjerne ikke overholdes, afleveres devicet på kontoret, og eleven kan 
  hente det ved skoledagens afslutning. Hvis kontoret er lukket, kan telefonen hentes i SFOén.
 • Sker det igen, er det forældrene, der henter devicet.

Skolen sikrer at,

 • Glamsbjergskolen er mobilfri/telefonurfri hele skoledagen, medmindre at 
  mobiltelefonen/device har en funktion i forhold til udvalgte faglige og sociale 
  aktiviteter
 • Opbevare mobiltelefonerne/telefonurene i et aflåst skab; indskolingen må have 
  mobilen/telefonuret i tasken

Det er forældrenes ansvar at:

 • Bakke skolen positivt op i principperne

Hvis børnene har behov for at komme i kontakt med jer, er de meget velkomne på skolens kontor, og I kan naturligvis altid ringe til os og bede os overbringe en besked til børnene. 

Børnene må fortsat gerne medbringe deres mobil. Den kan være praktisk at have, når skoledagen er slut, og der kan være undervisningssituationer, hvor den skal bruges. 
Telefonerne vil blive samlet ind kl. 8.10, og de vil blive udleveret igen, når skoledagen slutter. I mellemtiden ligger de slukkede i en kasse i klassen eller i et aflåst depot.

Det fremgår af folkeskoleloven §44 stk. 2.

Vedtaget af skolebestyrelsen 30. januar 2024

Glamsbjergskolen
Kaj Nielsensvej 10
5620 Glamsbjerg

Telefon: 64747850

Nyttige links