Skip til hoved indholdet
  Hjem Værdier og principper Ordensregler

Ordensregler

Glamsbjergskolen skal være et rart sted for alle at være.

Formål

Glamsbjergskolen skal være et trygt sted at gå i skole, hvor der er plads til os alle, og hvor vi viser respekt for hinanden og de fælles rammer.

Mål

Børn og voksne, der har deres gang på skolen, skal opleve den som et rart sted at være. Alle børne og voksne bidrager til at skabe de bedste betingelser for trivsel og læring/undervisning.

Det betyder blandt andet, at alle efterlever skolens:

 • antimobbestrategi
 • mobilpolitik
 • sundhedspolitik

De enkelte afdelinger (0.-3., 4.-6., 7.–9.) aftaler inde-/udeordninger i forbindelse med pauser og frikvarterer.

Sanktioner

Hvis en elev ikke overholder skolens ordensregler, kan skolens leder iværksætte foranstaltninger over for eleven. Se "Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen".

Ordensreglerne er vedtaget af skolebestyrelsen den 8. januar 2019.

Det fremgår af folkeskoleloven §44, stk. 4, at det er skolebestyrelsens opgave at lave ordensregler for skolen.

For at understøtte vores ordensregler er det vigtigt, at:

 • Alle møder til tiden, således at man i respekt for fællesskabet kan komme i gang med undervisningen uden at blive forstyrret.
 • Alle taler ordentligt og med respekt for hinanden. Eleverne efterkommer de voksnes anvisninger.

 

Derudover gælder det, at:

 • Når man løber på rulleskøjter, skateboard, løbehjul eller lignende skal man have hjelm på og det foregår naturligvis udenfor.
 • Snekastning foregår på de enkelte afdelingers grønne områder.
 • Boldspil foregår udenfor og væk fra vinduerne.
 • Skolepatruljens anvisninger respekteres.

Inde-/udeordninger i forbindelse med pauser og frikvarterer

I frikvarterene skal alle blive på skolens område.

Indskolingen

 • Eleverne skal være ude i alle frikvarterer.
 • Eleverne må opholde sig i skolegården hen til hækken.
 • Man må klatre, hvis der er faldunderlag.

Mellemtrin

 • Eleverne skal være ude i 10-pausen.
 • I de andre frikvarterer må eleverne være i klasseværelset og i fællesområdet, hvis det foregår under rolige former.
 • Eleverne må være på fællesområdet i undervisningstiden under ansvar, og hvis det foregår på en rolig måde, så de andre klasser kan have undervisning.
 •  

Udskoling

 • I frikvartererne må eleverne være i klasseværelset, i centralrummet og i grønnegården, hvis det foregår under rolige former.
 • Eleverne må være på fællesområder i undervisningstiden under ansvar, og hvis det foregår på en rolig måde, så klasserne rundt om centralrummet kan have undervisning.

Glamsbjergskolen
Kaj Nielsensvej 10
5620 Glamsbjerg

Telefon: 64747850

Nyttige links