Skip til hoved indholdet
    Hjem Ny på skolen Skilsmissegruppe

Skilsmissegruppe

På Glamsbjergskolen er det vigtigt for os, at børnene trives og har det godt, og vi ønsker at være en aktiv medspiller i deres hverdag og udvikling. Derfor har vi valgt at have et tilbud om skilsmissegruppe med en certificeret børnegruppeleder indenfor skilsmisse.

Skilsmisse er én af de udfordringer, som mange familier møder i dag og for mange børn er bruddet forbundet med sorg og mange tanker. Uanset om skilsmissen har været skånsom eller konfliktfyldt, så viser erfaringer, at børnene tumler med spørgsmål, som de kan have rigtig godt af at få delt med andre i et trygt og neutralt rum.

Derfor tilbyder vi samtalegruppe for børn med skilte forældre og gruppen mødes på skolen. Det er planen, at et forløb varer 8 -10 gange.

I samtalegruppen vil børnene få mulighed for at byde ind med deres historie og tanker, når det er relevant for dem. Der er tavshedspligt i gruppen, hvilket betyder, at børnene og gruppelederen ikke fortæller personlige oplysninger videre til andre. Hvis der opstår udfordringer eller problemer, vil vi kontakte forældrene.

Tilbuddet henvender sig til alle børn med skilte forældre, uanset om skilsmissen er aktuel eller ligger mange år tilbage.

Samtalegruppen er tænkt som et forebyggende tilbud. Der er ikke tale om terapi, men vi ønsker at give børnene konkrete redskaber til at tackle dé følelser og tanker, som de går og tumler med. Børn lærer meget af at spejle sig i jævnaldrende og udveksle erfaringer i børnehøjde – at møde andre, der har oplevet noget lignende, kan bidrage til, at børnene ikke føler sig alene, forkerte eller anderledes.

Formål med samtalegruppen:

  • At barnet kan tale med andre børn og en voksen i et trygt rum.
  • At skabe rum med god atmosfære, hvor barnet får mulighed for at udtrykke sine følelser uden at skulle tage hensyn til forældre.
  • At barnet møder andre børn med samme eller lignende udfordringer/oplevelser og kan spejle sig deri.
  • At børnene kan lære af hinandens erfaringer.

Mere information:

Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller vil tilmelde dit barn til en gruppe, kan du kontakte Kirsten Dalbøl Mansouri eller klasselærer/kontaktlærer på AULA.

Glamsbjergskolen
Kaj Nielsensvej 10
5620 Glamsbjerg

Telefon: 64747850

Nyttige links