Skip til hoved indholdet
  Hjem Ny på skolen Børnehaveklasse

Børnehaveklasse

Vi vil så gerne tage godt imod nye elever - både de som begynder hos os i 0. klasse, 7. klasse, og de som kommer til os på et andet tidspunkt. Her kan du læse lidt om, hvad det vil sige at starte i 0. klasse hos os.

Til kommende børnehaveklassebørn og deres forældre.

Måske er I usikre på, om jeres barn er skoleparat, og hvad I kan gøre for at hjælpe jeres barn godt på vej.

Vi arbejder på at bygge bro, så vi gør overgangen imellem børnehave og skolen let og overskuelig. Dette samarbejde er hele tiden i udvikling med barnet i centrum.
Pædagoger og lærere arbejder på at få en fælles forståelse af hinandens fagområder, for derigennem at støtte og hjælpe barnet.

Samarbejdet består mellem skolen og alle børnehaverne i området - både den kommunale børnehave Uglebo men også de private børnehaver i Glamsbjerg, Køng og Gummerup.

Samarbejdet består i, at børnehaverne og skolen besøger hinanden, når der er dukketeater, fælles hygge i bålhuset eller på legepladsen. De kommende børnehaveklassebørn inviteres også på besøg i nogen timer en gang om ugen henover april, maj og juni.

Indskrivning til børnehaveklassen foregår elektronisk og løbende hen over efterår og vinter. Udenfor denne periode skal man kontakte skolen.

Men da vi gerne vil præsentere skolen, holder vi et Åbent Hus-arrangement i løbet af vinteren. 
Der er kaffe til de voksne og juice til børnene. Der vil være ”gang i den”, og børnene kan være med i forskellige aktiviteter som fx kagepyntning, musik og bevægelse.

I vil her møde: skolelederen, viceskolelederen, skolesekretæren og jeres børnehaveklasselærer og SFO- personaler.
I får en ”skolepose” med en masse gode ting i, som I kan arbejde med derhjemme, og så får I mulighed for at fremstille en eller anden ting, som I kan tage med hjem. 

Vi inviterer i løbet af efteråret til et orienteringsmøde omkring det at gå i børnehaveklasse/skole.
Her deltager skolelederen, viceskolelederen, børnehaveklasselæreren samt leder/pædagog fra SFO'en ”Humlebien”. Hver af disse fortæller lidt om, hvordan børnenes hverdag i skolen vil komme til at forme sig.

De kommende børnehaveklassebørn inviteres til besøg på skolen en gang om ugen henover april, maj og juni, hvor der vil foregå forskellige sjove og hyggelige aktiviteter, og de vil opleve, hvordan det foregår på skolen. De vil også lave aktiviteter sammen med de nuværende børnehaveklassebørn.

 

Alle dage er fra kl. 9.00 -10.45, med undtagelse af byttedagen, som er fra kl. 9-12. 

 

I midten af juni er der "byttedag". Her tager 0. klassebørnene på besøg i deres gamle børnehave, og de kommende børn er her på skolen.

 

I forældre vil blive inviteret til et forældremøde i juni, hvor I vil få mere information om skolestart, 1. skoledag og mange andre ting.

Datoer for brobygningsdage i 2024:

Besøgsdage på skolen:

Alle dage er fra kl. 9.00 -10.45

 • 3. april – Børnehaveklasselederne besøger Uglebo
 • 10. april
 • 17. april
 • 24. april
 • 1. maj
 • 8. maj
 • 15. maj
 • 22. maj
 • 29. maj
 • 12. juni

Onsdag den 29. maj 2024 kl. 9-12 er byttedag. Her tager børnehaveklassebørnene på besøg i deres gamle børnehave, og de kommende børn er her på skolen. 

Torsdag d. 13. juni 2024 kl. 17-18 er der forældremøde, hvor der vil være mere information om skolestart, 1. skoledag og mange andre ting.

Fristen for indskrivning til børnehaveklasse er 15. november.

Glamsbjergskolen
Kaj Nielsensvej 10
5620 Glamsbjerg

Telefon: 64747850

Nyttige links