Skip til hoved indholdet
    Hjem Ny på skolen 7. klasse

7. klasse

Vi vil så gerne tage godt imod nye elever - både de som begynder hos os i 0. klasse, 7. klasse, og de som kommer til os på et andet tidspunkt. Her kan du læse lidt om, hvad det vil sige at starte i 7. klasse hos os.

I 7. klasse starter der ofte elever fra andre skoler, vi holder derfor 2 indslusningsdage for eleverne, når vi når juni måned, så de kan møde hinanden, inden de starter i 7. klasse.

Til det 1. møde er det deres lærere fra 6. klasse, som deltager, og til 2. møde er de kommende klasselærere også med. Her vil de få at vide, hvilke klasser de skal gå i, og hvilke lærere de skal have.

I starten af 7. klasse tager de på tur til Baagø og har en "ryste sammen dag" med overnatning.

Når de så starter i 7. klasse, overgår eleverne til konceptet "bring your own device". Her opfordrer vi til og gør det muligt, at elever selv kan tage deres egen bærbare PC med og bruge i undervisningen.

Ønsker du at indskrive dit barn til 7. klasse, så kontakt os for mere information på glamsbjergskolen@assens.dk eller 64 74 78 50.

  • Forældre har altid ret til at få optaget deres barn på skolen i det distrikt, hvor barnet bor.
  • Der er frit skolevalg på alle skoler, såfremt der er plads på skolen ift. de gældende klassekvotienter.

1. I forhold til valg af anden skole end distriktsskolen efter 6. klasse, skal forældrene inden d. 15. november 2023 kontakte den ønskede skole for skoleindskrivning.

  • Hvis der er flere ansøgere end ledige pladser, tildeles pladserne efter nedenstående prioritering:

1. Elever bosiddende i Assens Kommune optages før elever bosiddende uden for kommunen.

2. Elever, der har søskende eller bonussøskende på skolen på indskrivningstidspunktet, optages før elever uden søskende eller bonussøskende på skolen.

3. Elever med kort afstand til skolen optages før elever med længere afstand til skolen. Opmålingen skal være elevens reelle skolevej, og der tages højde for evt. farlig skolevej.

4. I tilfælde af sammenfald af ovenstående kriterier foretages lodtrækning.

  • Chefen for Dagtilbud og Skole kan i særlige tilfælde give dispensation til optagelse af flere elever bosiddende uden for distriktet, selvom der er flere elever end nævnt under pkt. 2.

1. Hvis et internt skoleskifte tilgodeser barnets tarv.

2. Hvis der er særlige forhold i klassen, der taler for et afslag på optagelse af nye elever.

Glamsbjergskolen
Kaj Nielsensvej 10
5620 Glamsbjerg

Telefon: 64747850

Nyttige links