Værdier og principper

Handleplan for ordensregler

For at understøtte vores ordensregler er det vigtigt, at:

 • Alle møder til tiden, således at man i respekt for fællesskabet kan komme i gang med undervisningen uden at blive forstyrret.
 • Alle taler ordentligt og med respekt for hinanden. Eleverne efterkommer de voksnes anvisninger.

 

Derudover gælder det, at:

 • Når man løber på rulleskøjter, skateboard, løbehjul eller lignende skal man have hjelm på og det foregår naturligvis udenfor.
 • Snekastning foregår på de enkelte afdelingers grønne områder.
 • Boldspil foregår udenfor og væk fra vinduerne.
 • Skolepatruljens anvisninger respekteres.

Inde-/udeordninger i forbindelse med pauser og frikvarterer

I frikvarterene skal alle blive på skolens område.

Indskolingen

 • Eleverne skal være ude i alle frikvarterer.
 • Eleverne må opholde sig i skolegården hen til hækken.
 • Man må klatre, hvis der er faldunderlag.

 

Mellemtrin

 • Eleverne skal være ude i 10-pausen.
 • I de andre frikvarterer må eleverne være i klasseværelset og i fællesområdet, hvis det foregår under rolige former.
 • Eleverne må være på fællesområdet i undervisningstiden under ansvar, og hvis det foregår på en rolig måde, så de andre klasser kan have undervisning.

 

Udskoling

 • I frikvartererne må eleverne være i klasseværelset, i centralrummet og i grønnegården, hvis det foregår under rolige former.
 • Eleverne må være på fællesområder i undervisningstiden under ansvar, og hvis det foregår på en rolig måde, så klasserne rundt om centralrummet kan have undervisning.