Værdier og principper

Ordensregler

Vedtaget af skolebestyrelsen den 8. januar 2019.

Formål
Glamsbjergskolen skal være et trygt sted at gå i skole, hvor der er plads til os alle, og hvor vi viser respekt for hinanden og de fælles rammer.

Mål
Børn og voksne, der har deres gang på skolen, skal opleve den som et rart sted at være. Alle børne og voksne bidrager til at skabe de bedste betingelser for trivsel og læring/undervisning.

Det betyder blandt andet, at alle efterlever skolens:

De enkelte afdelinger (0.-3., 4.-6., 7.–9.) aftaler inde-/udeordninger i forbindelse med pauser og frikvarterer.

Lovgrundlag
Det fremgår af folkeskoleloven §44, stk. 4, at det er skolebestyrelsens opgave at lave ordensregler for skolen.

Sanktioner
Hvis en elev ikke overholder skolens ordensregler, kan skolens leder iværksætte foranstaltninger over for eleven. Se ”Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen”.