SFO

Praktiksted

Glamsbjergskolen er blevet praktikinstitution for pædagogstuderende, hvilket betyder, at der løbende vil komme nye ansigter på skolen. De studerendes praktikker varer enten 7 uger eller et halvt år, alt efter hvor langt de er i uddannelsen.

Som studerende på Glamsbjergskolen kommer man til at arbejde med mange forskellige opgaver, hovedsageligt i indskolingen.

Man vil:

  • have ansvaret i en klasses båndtimer hver dag, hele ugen. Båndtimer foregår umiddelbart efter spisefrikvarteret og varer en halv time. Trivsel er det overordnet emne her. Hvordan man vil gribe timerne an, har man selv stor indflydelse på.
  • komme til at stå for aktiviteter i UUV, hvor man, sammen med en pædagog, planlægger et forløb for/med børnene.
  • have timer i ”Pusterummet”, som er et tilbud for alle skolens elever. Hvis en elev har en udfordring af socialfaglig karakter, så er det her ”Pusterummet” kan blive aktuelt. Pt. er der tilknyttet to pædagoger og den studerende til dette.
  • stå for planlægningen og afholdelsen af aktiviteter i SFOen.


På Glamsbjergskolen er der én praktikvejleder tilknyttet, som umiddelbart står for vejledningen af alle studerende. Denne har gennemført diplommodulet ”Praktikvejleder for pædagoguddannelsen”