Læring

Kreativ Skole

REMIDA
Når overskudsmaterialer er guld!
ReMida er opkaldt efter den græske Kong Midas. Alt, han rørte ved, blev til guld. Det er ikke altid en god ting; på billedet kan du se, at Kong Midas kom til at røre ved sin datter, der blev til guld.
I ReMida bliver tilsyneladende ubrugelige ting omformet til smukke, kreative, fantasifulde og kunstneriske værker og brugsting.

Kreativitet og entreprenørskab
Med ReMida vil vi give vores elever mulighed for at udvikle deres kreative sider, være innovative,
tænke og handle miljøbevidst. I ReMida kan eleverne træne deres evner som opfindere og udvikle entreprenørskab. Materialerne er utraditionelle og inspirerer eleverne til at være undersøgende og eksperimenterende. Herved danner eleverne grundlag for ny læring og læreprocesser samt en ny bevidsthed, der bryder med traditionelle tænke- og handlemåder.
Arbejdsformen styrker evnen og lysten til at samarbejde og højner elevernes sociale bevidsthed.

Miljøbevidsthed og ansvar
Ved at indsamle overskudsmaterialer er ReMida også med til at fremme idéen om, at overskudsmaterialer skal betragtes som en værdifuld ressource. Overskudsmaterialerne får et nyt liv, ny betydning. Vi håber, at vi hen ad vejen kan få et samarbejde med lokale virksomheder, som har overskudsmaterialer, som vi må få. Allerede nu har vi kontakt til Glamsbjerg Handelstandsforening. ReMida er udtryk for en kultur og en dialog, hvor omdrejningspunktet er hverdagsting og kommunikation mellem mennesker. Med fokus på det ansvar, vi alle har for at passe på jordens ressourcer.

ReMida i hele verden
Ideen er udviklet i byen Reggio Emilia i Italien. Reggio Emilia er blandt andet berømt for sit arbejde med den verdenskendte pædagogiske filosofi, hvis menneske- og læringssyn tager udgangspunkt i Loris Malaguzzis digt: Børn har hundrede sprog men fratages de 99. I Danmark er der på nuværende tidspunkt centre i byerne Randers, Jelling, Hirtshals og Odense. Skolen er medlem af ReMida Odense.