Læring

Idrætsundervisning

Omklædning og bad

I forbindelse med idrætsundervisning klæder eleverne om til idrætstøj, og går efter timen i bad.

Til indendørs idræt medbringer eleven skiftetøj fx shorts og T-shirt eller en gymnastikdragt. Det kan også være en god ide at medbringe kondisko, der ikke også bruges udendørs.

Til udendørs idræt medbringes en træningsdragt eller lignende.

Fritagelse

Hvis eleven skal fritages for idræt skal forældrene orientere idrætslæreren inden timen. Der kan være forskellige årsager til at en elev skal fritages fx hjernerystelse, men fritagelse ud over 4 uger kræver en lægeattest. Fritagelse for bad alene kan normalt ikke finde sted (af hygiejniske årsager); er eleven frisk nok til at have idræt, kan eleven også bade.

Forkølelse

Er en elev forkølet, er det ekstra vigtigt at gå i bad efter idræt for at få tempereret kroppen. Eleven kan eventuelt undgå at få vand i håret ved at holde hovedet uden for vandet.

Fodvorter

Hvis en elev har fodvorter, skal eleven alligevel deltage i idræt. Eleven skal dog benytte badefodtøj ved bad eller have en plasticpose om foden.

Menstruation

Under menstruationsperioden vil de fleste piger kunne deltage både i idræt og i det efterfølgende brusebad.