Fakta og information

Start i børnehaveklassen

Børnehaveklassen på Glamsbjergskolen

Til kommende børnehaveklassebørn og deres forældre.

Her kan I læse lidt om, hvad det vil sige at starte i børnehaveklasse hos os.
Måske er I usikre på, om jeres barn er skoleparat, og hvad I kan gøre for at hjælpe jeres barn godt på vej.
Vi arbejder på at bygge bro, så vi gør overgangen imellem børnehave og skolen let og overskuelig. Dette samarbejde er hele tiden i udvikling med barnet i centrum.
Pædagoger og lærere arbejder på at få en fælles forståelse af hinandens fagområder, for derigennem at støtte og hjælpe barnet.
Samarbejdet består i at børnehaven og skolen besøger hinanden, når der er dukketeater, fælles hygge i bålhuset eller på legepladsen. 

Børnehaveklassen

Indskrivning
Indskrivning til børnehaveklassen foregår elektronisk og løbende hen over efteråret, men da vi gerne vil præsentere skolen holder vi et Åbent Hus-arrangement i løbet af vinteren. 
Der er kaffe til de voksne og juice til børnene. Der vil være ”gang i den”, og børnene kan være med i forskellige aktiviteter som fx kagepyntning og musik og bevægelse.
I vil her møde: skolelederen, viceskolelederen, skolesekretæren og jeres børnehaveklasselærer og SFO- personaler.
I får en ”skolepose” med en masse gode ting i, som I kan arbejde med derhjemme, og så får I mulighed for at fremstille en eller anden ting, som I kan tage med hjem. 

Orienteringsmøde
Senere inviterer vi til orienteringsmøde omkring det, at gå i børnehaveklasse/skole.
Her deltager skolelederen, viceskolelederen, børnehaveklasselæreren samt leder/pædagog fra ”Humlebien”. Hver af disse fortæller lidt om, hvordan børnenes hverdag i skolen vil komme til at forme sig.