Fakta og information

Læsegruppen

Læsegruppen i Assens kommune

Læsegruppen i Glamsbjerg er et tilbud til børn i 5.-6. klasse, der har svært ved at læse og stave.

Læsegruppen modtager elever fra skolerne i Assens Kommune. Elever fra friskoler optages på samme vilkår som folkeskolens elever.

Elever kan optages i Læsegruppen, hvis elev, forældre, skole og PPR’s læsekonsulent mener, at det vil være det rigtige tilbud.

Læsegruppens elever

Ansvar -  Selvtillid - Bedre til at læse og skrive

Læsegruppen bor på Glamsbjergskolen

Læsegruppen har sit lokale på Glamsbjergskolen. Et kursus i Læsegruppen varer ½ skoleår og starter lige efter sommerferien eller efter juleferien. Hvis elevens hjemklasse skal på lejrskole i perioden, kan eleven få fri til at deltage i denne. Der er 6 elever i gruppen ad gangen.

Mødetidspunkterne ligger sådan, at de passer sammen med de forskellige busser, der kører til Glamsbjerg. Assens kommune betaler for et buskort til eleven. Hjemskolen sørger for dette.

Sådan arbejder Læsegruppen

Undervisningen er tilrettelagt ud fra den enkelte elevs behov. Ved opholdets start foretager læsekonsulenten individuelle læseundersøgelser, som er med til at danne grundlag for undervisningen.

Mål for indsatsen i Læsegruppen

 • at eleven i løbet af kurset oplever, at der er rigtig meget, han/hun er god til på trods af læse- og skrivevanskeligheder
 • at eleven bliver superbruger af it-hjælpeværktøjer og andre programmer
 • at eleven lærer, hvordan han/hun selv kan medvirke til at blive bedre til at læse og stave
 • at udvikle elevens evne til samarbejde

Læsegruppens skema har disse ugentlige lektioner:

 • Basis-dansk                   7 lektioner
 • Emne-dansk                  8 lektioner
 • Matematik                     5 lektioner
 • Engelsk                           3 lektioner
 • Idræt/svømning           4 lektioner
 • Tysk                                 1 lektion
 • Madkundskab               2 lektioner

Perioderne med basis-dansk er tilrettelagt sådan, at eleven altid kan føle sig sikker på, hvordan der skal arbejdes med opgaverne og med mange gentagelser.

Eleven lærer

 • basale begreber i skriftsproget, fra bogstavlyd til tekst
 • hvad man kan gøre, når man skal læse ukendte ord
 • hvad man kan gøre, hvis man ikke får menig i det, man læser
 • hvordan man kan bruge computer og mobiltelefon som hjælpemiddel, når man skal læse og skrive

Emnedansk og LST-undervisning

I emnedansk arbejder vi med dansk på mange måder.

Eleverne læser forskelligt litteratur, som passer til deres klassetrin. Læse- og Skrive-Teknologi er med i al undervisningen.

Eleverne er med til at bestemme, hvad vi skal lave.

Målet med undervisningen er

 • at eleverne får styrket deres læselyst
 • at eleverne skriver tekster, som de kan være stolte af

 

Andre fag

I matematik finder vi ud af, hvad eleven har brug for at

lære. Der er fokus på de fire regnearter i starten, hvorefter vi arbejder med fagområder fra forskellige bogsystemer og portaler.

Eleverne bruger også computerens og mobiltelefonens oplæsningsprogrammer i dette fag.

I engelsk og tysk arbejder vi mest med at lytte og forstå det talte sprog.

Vi leger og spiller spil på engelsk og tysk og bruger også her it-hjælpemidlerne.

I idræt og svømning er Læsegruppen sammen med andre klasser på Glamsbjergskolen.

Madkundskab er et smagefag, hvor eleverne lærer om mad i teori og praksis. Også her bruger eleverne it-hjælpemidlerne.

Eleven medbringer en pc fra hjemskolen samt egen mobiltelefon, som udstyres med hjælpeprogrammer.

Eleverne bruger hver dag computeren og mobilen i undervisningen, så disse bliver helt naturlige hjælpemidler, der hjælper eleven med at læse og skrive.

Eleverne bliver eksperter i at anvende it-værktøjer og programmer i alle fag, hvor de skal læse og skrive.

Elevens hjemskole-lærere deltager i et kursus i Læsegruppen, så de er forberedt på at medtænke elevens brug af computer med programmer, når eleven vender tilbage til sin egen klasse.

Der skal også arbejdes hjemme

Hvis man vælger at søge om at få et kursus i Læsegruppen, er det vigtigt, at eleven er indstillet på selv at gøre en stor indsats for at få noget ud af undervisningen.

Der er en ½ times hjemmelæsning dagligt, desuden læser eleverne på skolen i ”bånd”, ½ times individuel læsning.

Der er følgende aktiviteter i forbindelse med et kursus i Læsegruppen

 • Hilse-på møde inden start
 • Info-møde for elev og forældre i starten af perioden
 • Midtvejssamtaler for elev og forældre
 • Udslusningssamtaler for elev, forældre og hjemskolelærere
 • Reunion, hvor eleverne mødes med deres forældre, hjemskolelærere og Læsegruppens lærere. Det foregår et par måneder efter, at eleverne er kommet tilbage til hjemskolen

I en uge hen mod slutningen af forløbet er eleverne hjemme på egen skole, hvor de følger undervisningen i deres almindelige klasse.

Afslutning af kurset i Læsegruppen

Ved kursets afslutning indbydes klasselærer, forældre samt andre relevante lærere og eleven til udslusningssamtale sammen med læskonsulenten og Læsegruppens lærere. Læsekonsulenten foretager afsluttende undersøgelser inden samtalen.

Ved samtalen vil vi drøfte, hvordan elevens nye færdigheder og viden kan videreudvikles, når eleven vender tilbage til hjemskolen. Formålet er at give de bedst mulige betingelser for elevens tilbagevenden til sin klasse.

Udgangspunktet for samtalen vil være klasselærerens observationer fra hjemugen og forældrenes observationer hjemme.

Desuden viser læsekonsulenten resultatet af sine undersøgelser. Deltagerne i udslusningssamtalen evaluerer i fællesskab elevens udbytte af opholdet.

Et par måneder efter, at forløbet er afsluttet, inviteres elev, lærere og forældre til ”Reunion” i Læsegruppen, hvor vi sammen evaluerer og drøfter, hvilke erfaringer elev, lærere og forældre har gjort efter elevens tilbagevenden til egen klasse.

Skriftlig evaluering af opholdet

Læsegruppens lærere og læsekonsulenten udarbejder en evalueringsrapport, der beskriver elevens udbytte af undervisningen i Læsegruppen.

Rapporten sendes til forældre og skole.

Mere information om Læsegruppen?

Ring til:

Skoleleder Mette Runge

Glamsbjergskolen

Tlf. 64 74 78 52

Eller

Læsekonsulent Ella Jacobsen

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Tlf. 64 74 67 70

 

Hvis du som forældre er interesseret i, at dit barn får et kursus i Læsegruppen, så start gerne med at henvende dig til dit barns klasselærer.