Fakta og information

Glamsbjergskolens handleplan for ordblinde elever

Definition af ordblindhed: Eleven har massive problemer med at skelne bogstavernes lyde og danne syntesen, som udgør et ord.
Glamsbjergskolens målsætning er, at alle ordblinde elever så vidt muligt skal deltage i den almindelige undervisning i alle fag på lige fod med de øvrige klassekammerater ved hjælp af kompenserende IT-redskaber. P. t. tilbyder skolen IntoWords, Appwriter og CD-ord.

Første kontakt:  Forældre, elev eller lærer kontakter skolens læsevejleder angående elevens læseproblem og evt. mistanke om ordblindhed

Før-ordblindetest
Læsevejlederen tager en samtale med eleven og laver en før-ordblindetest.
Der kan være mange årsager til læsevanskeligheder og derfor sporer læsevejlederen gennem samtalen sig ind på netop denne elevs problematik.
Læsevejlederen laver en lille læseevaluering af tekst og en test med lydrette- og vrøvleord.

Elever fra indskolingen:
Den officielle ordblindetest tages først i foråret 4.klasse, så indskolingselever tilbydes lån af IPad til støtte i undervisningen, og der arbejdes fortsat med udvikling af deres læsekompetencer
Læsevejlederen følger elevens læseudvikling.

Elever fra mellemtrinnet og udskolingen:
Forældrene skal underskrive en tilladelse til, at undervisningsministeriets officielle ordblindetest må tages på eleven.

Samtale med forældre og elev:
Resultatet af ordblindetesten vises til forældre og elev, og hvis den viser ordblindhed, så præsenteres eleven for Glamsbjergskolens IT-rygsæk. Den består af lån af en personlig IPad med installerede hjælpeprogrammer. Hvis forældrene underskriver et samtykke om forsikring, må den også lånes med hjem. Desuden tilmeldes eleven Nota

Minikursus:
Læsevejlederen giver eleven et kursus i brugen af hjælperedskaberne.
Læsevejlederen tager en samtale med elevens lærere. De tilmeldes Nota som underviser og får vejledning i, hvordan IT-rygsækken inddrages i den almindelige undervisning.

Eksamen
Den ordblinde elev anvender sin IT-rygsæk under den skriftlige eksamen, og der er mulighed for at få forlænget tid til bevarelse. Desuden vil der være særlig IT- ansvarlig eksamensvagt, som kan afhjælpe tekniske problemer med de kompenserende redskaber.

Indstilling til læsegruppen.
Den ordblinde elevs lærerteam kan med forældrenes samtykke indstille eleven til et forløb i den kommunale Læsegruppe i 5. eller 6.kl.