Fakta og information

Ordblinde-venlig skole

Glamsbjergskolen er en ordblinde-venlig skole. 

 

I næsten alle klasser sidder der elever, som har udfordringer med at læse og skrive. 

Det er hårdt hver dag at skulle kæmpe med de skrevne ord og resulterer ofte i, at eleven bliver ramt på sit selvværd. De sammenligner sig med klassekammeraterne, føler sig utilstrækkelige og bruge mange kræfter for at dække over deres vanskeligheder. 

De seneste år har vi på Glamsbjergskolen haft fokus på at hjælpe de ordblinde elever. 

Der er heldigvis blevet udviklet IT- redskaber, som kan hjælpe både med at læse tekster op og stave ord. 

Selvom man først kan tage den officielle ordblindetest i 4.klasse, så har vi fokus på en tidlig indsats. 

  • I indskolingen finder vi de elever, som er udfordret. De får tilbudt et kursus af læsevejlederen og en iPad stillet til rådighed, som de kan bruge i klassen i alle fag.  
  • På mellemtrinnet får de Intowords/CDord installeret på deres skolecomputer, samt hentet en app til deres mobil, som bl.a. kan tage billede af en tekst og læse den højt. Programmerne stilles gratis til rådighed af Assens Kommune. 
  • I udskolingen afholder læsevejlederen kurser med henblik på at klæde eleverne på til eksamen. Ordblinde elever har nemlig lov til at bruge disse hjælperedskaber, og de får forlænget tiden til at løse opgaver i alle eksamensfag.

Aller vigtigst er det, at vi får italesat, at ordblindhed er noget, man ikke skal skamme sig over, men blot kompensere for, så disse elever kan indgå på lige fod med kammeraterne. 

Derfor har læsevejlederen også været på besøg i klasserne og informeret klassekammeraterne om, hvad ordblindhed betyder. 

Endelig huser Glamsbjergskolen Assens Kommunes tilbud til ordblinde elever: Læsegruppen, hvor 6 elever får tilbudt et ophold i et halvt år for at blive løftet fagligt samt blive superbrugere af IT-hjælpe-redskaberne. 

Fra skoleåret 2022/23 vil elever, der udviser specifikke tegn på læsevanskeligheder, få Risikotesten for ordblindhed senest i 1. klasse.