Fakta og information

Grundoplysninger

Her har vi samlet nogle af de praktiske oplysninger om Glamsbjergskolen.

Glamsbjergskolen ligger midt i byen - tæt på Campusområdet og Børnehaven Uglebo. 

Glamsbjergskolen er distriktskole for børn i Glamsbjerg, Køng, Gummerup, Flemløse, Voldtofte, Søllested, Ørsted, men vi har også børn fra de tilstødende byer som bl.a. Verninge, Aarup, Hårby.

På Glamsbjergskolen lægger vi vægt på både den enkeltes faglige og personlige udvikling og på stærke, positive fællesskaber, der også rækker ud over klassen og skolen.   

Vi tror på, at læring og trivsel er hinandens forudsætninger, og derfor er det vores mål, at læring, engagement, glæde og trivsel gennemsyrer skoledagen, skoleåret og skoleforløbet for alle vores elever.  

Du kan finde os her

Ringetider

 • 08:10-08:55 - 1. lektion
 • 08:55-09:40 - 2. lektion
 • Frikvarter
 • 10:10-10:55 - 3. lektion
 • 10:55-11:40 - 4. lektion
 • Frikvarter
 • 12:10-12:40 - 5. lektion (Bånd)
 • 12:40-13:25 - 6. lektion
 • 13:25-14:10 - 7. lektion
 • Frikvarter
 • 14:25-15:10 - 8. lektion

Feriekalender

Her kan du se skolens ferieplaner

Elevtal

Glamsbjergskolen har ca. 400 elever, som er inddelt i 3 afdelinger – indskoling (0.-3. kl), mellemtrin (4.-6. kl) og udskoling (7-9. kl.)

Afdelingerne er geografisk placeret væk fra hinanden - indskolingen ligger oppe ved skolegården, mellemtrinet i kælderen og udskolingen omkring centralrummet.

Vi prioriterer så vidt muligt at have 2-3 klasser på hvert klassetrin, så elevtallet pt. i hver klasse ligger omkring 18-25 elever.

Indskolingen holder frikvarter i skolegården, og mellemtrinnet og udskoling holder frikvarter på områderne med boldbanerne og parkour banen foran skolen samt musiklegepladsen bag skolen ved Grønnevej. Efter efterårsferien, når de nye 0. klasser har vænnet sig til at gå i skole, så kan de større børn komme på besøg i frikvarterne i skolegården og lege med de små.

 

KLASSE ANTAL DRENGE ANTAL PIGER ELEVER IALT

       
0A 12 14 26
       
1A 7 9 16
       
1B 6 8 14
       
2A 9 9 18
       
2B 8 10 18
       
3A 8 8 16
       
3B 7 10 17
       
4A 11 12 23
       
4B 7 15 22
       
5A 9 11 20
       
5B 5 14 19
       
6A 10 15 25
       
6B 10 9 19
       
7A 15 11 26
       
7B 13 12 25
       
8D 14 12 26
       
8E 13 11 24
       
9D 10 15 25
       
9E 8 18 26
       

Alle klasser 182 224 406